Làm thế nào để điều trị chứng sa sút trí tuệ trong tình trạng sa sút trí tuệ?